preloder

คู่มือการใช้ระบบ Akita Part 1 : “การตั้งค่าระบบ”

1. การตั้งค่าระบบ

1.1 ตั้งค่าร้านค้า

1.2 ช่องทางการชำระเงิน

1.3 การจัดส่ง

1.4 จัดการผู้ใช้

ขอคำแนะนำจาก Akita ผู้ให้บริการ Fulfillment
ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลย

Add LINE: http://bit.ly/2O3nLFc
Inbox: m.me/akita.wh
โทร: 02-0263-250