preloder

จัดการคลังสินค้าแบบลีน (LEAN) เหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลงานเพิ่มขึ้น

จัดการคลังสินค้าแบบลีน (LEAN) เหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลงานเพิ่มขึ้น โดยการลดการใช้ทรัพยากรและตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และประยุกต์หลักการ 5S จัดการคลังสินค้า

 

การจัดการแบบลีน (Lean Management) คืออะไร

คือการใช้ทรัพยากรในทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็น เวลา แรงงานคน เครื่องมือ และพื้นที่ปฏิบัติงาน แล้วได้ผลงานมากขึ้นหรือใกล้เคียงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ลีนจึงไม่ใช่การทำงานให้หนักขึ้นหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่า และเปลี่ยน ให้เป็นคุณค่าที่ผู้รับผลงานของเราต้องการ (ที่มา : http://psdg.anamai.moph.go.th)

 

lean_warehouse คลังสินค้า ลีน โกดัง

 

คลังสินค้าจะใช้การจัดการแบบลีนได้อย่างไร

การบริหารคลังสินค้าในปัจจุบันไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของพื้นที่จัดเก็บสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในอีกหลายๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการนำสินค้ามาที่คลัง การจัดเก็บ การหยิบสินค้ามาแพ็ก การจัดส่งสินค้า และอื่นๆ การใช้ลีนกับคลังสินค้าจึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรไปกับขั้นตอนต่างๆข้างต้น หรือแม้แต่ตัดบางขั้นตอนที่เป็นการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ออกไปเลย สามารถทำได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการ 5S เข้ากับในงานบริหารคลังสินค้า ซึ่งทำได้ดังนี้

1. การแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่ (Sort) แยกสิ่งของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกัน กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากสต็อกเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่ทำงาน ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาการทำงาน เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ดแทนการใช้กระดาษบันทึกข้อมูล จัดทางเดินให้พนักงานสามารถเคลื่อนที่ระหว่างชั้นวางสินค้าให้เดินข้ามไปมาได้อย่างสะดวกเพื่อย่นระยะการเคลื่อนไหวและทำงานได้คล่องตัวขึ้น

 

lean_warehouse คลังสินค้า ลีน โกดัง
ที่มา : www.dexion-anglia.co.uk

 

2. จัดการอย่างเป็นระเบียบ (straighten) จัดสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกใช้บ่อยๆอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย มีไกด์ไลน์การทำงาน ติดตั้งป้ายบนสต๊อกเพิ่มประหยัดเวลาในการจัดวางสิ่งของ หรือแม้แต่สัญลักษณ์บนพื้นหรือทางเดินป้องกันการสับสนในการเดินไปยังจุดต่างๆ ใกล้กับจุดเก็บอุปกรณ์ควรติดป้ายเตือนพนักงานให้ชาร์จไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังจบงานในแต่ละกะ

 

lean_warehouse คลังสินค้า ลีน โกดัง

 

3. ทำความสะอาด (Shine) หลังจบงานในแต่ละกะควรทำความสะอาดทุกๆ พื้นที่ในการทำงานให้เรียบร้อย การทำเช่นนี้ทำให้เราเห็นสิ่งผิดปกติหรือจุดที่เกิดความเสียหาย และสามารถรายงานเพื่อเกิดการแก้ไขได้ในทันที มีการติดตั้งถังขยะอยู่ส่วนหน้าของทางเดินระหว่างชั้นวางของทุกจุด เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน

4. วางมาตรฐานการทำงาน (Standardize) ให้ครอบคลุมการทำงานทุกขั้นตอน มีการจัดทำเป็นโปสเตอร์และนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่พนักงานทุกคนจะมองเห็นได้ง่าย ออกแบบเนื้อหาให้กระชับไม่ยืดยาว พนักงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย อ่านแล้วมองเห็นภาพ นำไปสู่การปฏิบัติตามที่ถูกต้อง นอกจากนี้การจัดเทรนนิ่ง การจัดทำวิดีโอที่อธิบายวิธีการทำงาน กฎ หรือข้อควรระวังต่างๆ ยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานใหม่เกิดความตระหนักและเข้าใจในระเบียบวิธีการทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย

 

lean_warehouse 5ส 5S คลังสินค้า โกดัง ลีน

 

5. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง (Sustain) มีการตรวจสอบระบบการทำงานประจำปี เพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามกฎไหม รวมทั้งกฎข้อไหนควรมีการปรับเปลี่ยนหรือควรเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่สะท้อนความเป็นจริง มีการประเมินและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติตามระเบียบและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสมัครใจและตั้งใจทำตามระเบียบต่อไป

 

lean_warehouse คลังสินค้า ลีน โกดัง

 

ประโยชน์จากการให้หลักการลีนกับการบริหารคลังสินค้า

  • ลดเวลาการทำงานเนื่องจากขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นได้ถูกตัดออกไป
  • ลดต้นทุนแรงงานเนื่องจากไปต้องแก้งานใหม่หรือทำงานซ้ำซ้อน
  • ลดระยะเวลาและระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่างๆ
  • ลดปริมาณสินค้าค้างสต็อก จากการสต็อกเฉพาะสินค้าที่เป็นที่ต้องการในช่วงเวลาหนึ่ง
    (ที่มา: https://articles.cyzerg.com)

แต่สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมจะบริหารคลังสินค้าด้วยตัวเอง หรืออยากลดขั้นตอนการทำงานส่วนนี้ออกไปเลย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้หลักการลีนบริหารองค์กรในภาพใหญ่ คุณสามารถเลือกใช้บริการ Fulfillment จากบริษัทที่ไว้ใจได้อย่าง Akita Warehouse กับทีมงานมืออาชีพที่พร้อมรับงานบริหารสต็อกมาดูแลแทนคุณทุกขั้นตอน ตั้งแต่เก็บ แพ็ก ส่ง ไม่ต้องสร้างและดูแลระบบเอง งานจบตรงเวลาไม่มีพลาด ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะจ่ายจริงตามจำนวนที่ใช้เท่านั้น

ติดต่อ Akita ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลย

Add LINE: http://bit.ly/2O3nLFc

Inbox: m.me/akita.wh

โทร: 02-0263-250

ลงชื่อเพื่อขอคำแนะนำเรื่องการทำสต็อก ฟรี!